Info Pomoć  

 Početna za: ZLATO, Au  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 79
Relativna atomska masa 196,96654
Naziv na hrvatskom Zlato
Internacionalni naziv Aurum
Oksidacijska stanja -1, 0, 1, 2, [3], 5, 7
Talište / Vrelište (K) 1337,58 / 3080
Elektronegativnost 2,54 / 5,77 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 11 / Ib
Spada u skupinu Bakrova sk.

ZLATO, Au
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1337,58
Vrelište/K: 3080
Hspajanja/kJ mol^-1: 12,7
Hisparavanja/kJ mol^-1: 324,4
Gustoća/kg m^-3: 19320 [293 K]; 17280 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 317 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 10,19
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,78 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 47,40 25,418
(g) 336,1 326,3 180,503 20,786

 

  Početna za: ZLATO, Au  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku