Info Pomoć  

 Početna za: BOHRIJ, Bh  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 107
Relativna atomska masa (262,12)
Naziv na hrvatskom Bohrij
Internacionalni naziv Bohrium
Oksidacijska stanja 3, 4, 5, 6, [7]
Talište / Vrelište (K) n.a. / n.a.
Elektronegativnost n.a. / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 5f146d57s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 7 / VIIb
Spada u skupinu Manganova sk.

BOHRIJ, Bh
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 2
Masa izotopa:
od 261 do 262

Ključni izotopi

Nuklid: 261^Bh 262^Bh 262m^Bh
Atomska masa: 261,127 262,1231
Vrijeme poluraspada (T1/2): 0,012 s 0,1 s 8 x 10^-3 s
Način raspada i energija (MeV): alfa alfa alfa; SF
Nuklearni spin:
Nuklearni magnetski moment:
Korištenje:

 Početna za: BOHRIJ, Bh

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku