Info Pomoć  

 Početna za: BIZMUT, Bi  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 83
Relativna atomska masa 208,98037
Naziv na hrvatskom Bizmut
Internacionalni naziv Bismuthum
Oksidacijska stanja -3, 1, [3], 5
Talište / Vrelište (K) 544,5 / 1883+-5
Elektronegativnost 2,02 / 4,69 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p2
Element je Metal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

BIZMUT, Bi
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

MINERALI I PROIZVODNJA

Minerali: Bizmut se u prirodi pojavljuje u obliku metalnih kristala, i obično uz rude nikla, kobalta, srebra, kositra i urana; nađen je u Brazilu, Engleskoj, Norveškoj i Kanadi.

 

Mineral Formula Gustoća Tvrdoća Struktura
Bizmutov oker Bi2O3 8,64 4,4 monoklinska
Bizmutov sjajnik Bi2S3 6,78 2 ortorompska
Bizmutit Bi2O2(CO3) 8,15 2,5 - 3,5 tetragonska

Glavne rude: Čisti bizmut i bizmutov sjajnik, uglavnom se proizvodi kao nusprodukt u topionicama olova i bakra, pogotovo u SAD-u.

Svjetska proizvodnja/m^3 g^-1: 1 x 3000

Rezerve: /

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo kao ingot, u komadima i prahu. (SIGURNO)

 

 Početna za: BIZMUT, Bi

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku