Info Pomoć  

 Početna za: ITRIJ, Y  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 39
Relativna atomska masa 88,90585
Naziv na hrvatskom Itrij
Internacionalni naziv Yttrium
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1795 / 3611
Elektronegativnost 1,78 / 3,19 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d15s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

ITRIJ, Y
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 1795
Vrelište/K: 3611
Hspajanja/kJ mol^-1: 172
Hisparavanja/kJ mol^-1: 393,3
Gustoća/kg m^-3: 4469 [298 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 17,2 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 19,89
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +2,70 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 44,43 26,53
(g) 421,3 381,1 179,48 25,86

 

  Početna za: ITRIJ, Y  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku