Info Pomoć  

 Početna  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

? - Biološki podaci

Biološka uloga

 

Pod biološkom ulogom se podrazumijeva uloga elementa, samog i u spojevima, u svim živim bićima.

 

Toksičnost

 
Toksičnost je nivo opasnosti od elementa samog ili u spojevima. Smrtonosna doza je izražena za životinju (najčešće miš, i štakor i sl.) i čovjeka ako je poznata, izražava se u miligramima po kilogramu težine.
 

Opasnosti

 
Opasnosti koje mogu nastati djelovanjem elementa na žive organizme.
 

Količina u čovjeku

 
Normalna količina dotičnog elementa i čovjeku, što u spojevima što u elementarnom stanju. 
ppm - eng. "parts per milion", hrv. "dijelova na milijun"
 

Dodatne informacije

 
Za sve dodatne informacije pogledajte pomoć.

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi

Prijavi grešku