Info Pomoć  

 Početna za: ARGON, Ar  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 18
Relativna atomska masa 39,948
Naziv na hrvatskom Argon
Internacionalni naziv Argonum
Oksidacijska stanja 0
Talište / Vrelište (K) 83,78 / 87,29
Elektronegativnost n.a. / 7,70 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p6
Element je Nemetal
Spada u grupu 18 / 0
Spada u skupinu Plemeniti plinovi

ARGON, Ar
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobivanje, svojstva i uporaba argona:

Industrijska proizvodnja argona, kao i ostalih plemenitih plinova (helija ima i u podzemnim nalazištima), vrši se ukapljivanjem i frakcijskom destilacijom tekućeg zraka. Najprije se izdvajaju dvije frakcije (smjesa N, He, Ne, O i smjesa N, O, Ar, Kr, Xe u kojima su O i N u različitim omjerima), a zatim se višestrukim frakcioniranjem (rektifikacijom) izdvajaju pojedini plemeniti plinovi odnosno obogaćene smjese. Preostali kisik se uklanja prevođenjem preko zagrijanih aktivnih metala ili selektivnom adsorpcijom, a najčešće spaljivanjem s malim viškom vodika. Nakon uklanjanja nastale vodene pare argon se destilira, a proizvod sadrži argon čistoće više od 99,999%. Dobiveni argon može se transportirati u plinovitom stanju ili kao kapljevina u toplinski izoliranim posudama tzv. Dewarovim bocama.

Argon je jednoatoman plin bez boje i mirisa. Čvrsti argon ima plošno centriranu kubičnu kristalnu stukturu. Ima tri stabilna izotopa, 36Ar, 38Ar, 40Ar i više radioaktivnih izotopa. Vrijeme poluraspada izotopa 35Ar je kratko, oko 2 sekunde, a izotopa 39Ar je oko 260 godina. Zbog vrlo stabilne konfiguracije sposobnost argona da se spaja s drugim elementima jako je ograničena. Ne tvori "prave" kemijske spojeve, nego vrlo slabe u kojima su atomi vezani slabim disperzivnim (Londonovim) i van der Waalsovim silama, npr. amorfni spojevi tipa FeAr, a s vodom na temperaturi od 0°c i tlaku od 150 atmosfera može dati hidrat, Ar6H2O.

Argon, kao inertni plin, ima brojne primjene u procesnoj industriji i istraživačkim laboratorijima. Kao zaštitna (inertna) atmosfera koristi se u poluvodičkoj industriji kod postupaka dobivanja kristala silicija i germanija, zatim u procesnoj industriji pri lučnom zavarivanju, rezanju i termo-spray postupcima nanošenja zaštitnih slojeva. Istu ulogu ima u procesu prizvodnje titanija i drugih jako reaktivnih elemenata.

Velika je primjena argona u industriji rasvjetnih tijela. U standardnim žaruljama dodaje se u smjesi s dušikom (10- 30%) čime povećava trajnost žarne niti. Fluorescentne cijevi pune se argonom pod malim tlakom (-400 Pa) gdje ima važnu ulogu kod propaljivanja i samog rada fluorescentne cijevi. Argon ima vrlo intenzivnu liniju u crvenom dijelu spektra pa se može koristiti kao plin u cijevima za svjetleće reklame i u laserima.

 

 Početna za: ARGON, Ar

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku