Info Pomoć  

 ALUMINIJ, Al  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 13
Relativna atomska masa 26,981539
Naziv na hrvatskom Aluminij
Internacionalni naziv Aluminium
Oksidacijska stanja 1, [3]
Talište / Vrelište (K) 933,52 / 2740
Elektronegativnost 1,61 / 3,23 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s22p1
Element je Metal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina

ALUMINIJ, Al
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Aluminium Aluminium Aluminium Aluminij Alluminio Aluminium Aluminium Alumínio Aluminio Aluminium

 

Laki metal, poslije kisika i silicija najrašireniji element u Zemljinoj kori, gdje dolazi kao sastavni dio gline i mnogih stijena. Gustoća mu je 2.70, dobro vodi toplinu i električnu struju. Postojan je u vodi i na zraku, otapa se u mineralnim kiselinama (pri čemu nastaju soli u kojima je trovalentan) i u lužinama (pri čemu nastaju aluminati). Dobiva se iz boksita, tako da se na prethodno usitnjenu i dehidriranu rudu djeluje natrij-hidroksidom pod tlakom i na povišenoj temperaturi. Aluminij-hidroksid se pritom u lužini otopi, a željezo-hidroksid ostaje neotopljen (crveni mulj). Kad se mulj odijeli od tekućine, iz nje se istaloži aluminij-hidroksid (hidrat) miješanjem, uz dodavanje kristala gotovog hidrata. Umjesto grijanja s lužinom boksit se može raščiniti i žarenjem s vapnom i sodom. Pečenjem (kalciniranjem) hidrata dobiva se aluminij-oksid (glinica). Da bi se dobio sam aluminij, glinica se u rastaljenom stanju podvrgava elektrolizi, tj. cijepanju pomoću električne struje koja se u talinu uvodi i iz nje izvodi ugljenim vodičima - elektrodama. Tako dobiven aluminij ima čistoću iznad 99%; rafinacijom se može dobiti i čistoća 99,99%. Što je aluminij čišći, otporniji je prema kemijskim utjecajima i bolje vodi električnu struju, ali je i manje čvrst. Aluminij i njegove legure sve više se upotrebljavaju tamo gdje do izražaja trebaju doći njihova dobra mehanička, kemijska i električna svojstva, mala specifična težina i lijep izgled: u gradnji aviona, vozila, strojeva, u elektrotehnici, u kemijskoj industriji, kućanstvu, u građevinarstvu, arhitekturi i dr. Aluminijska folija se koristi za zamatanje živežnih namirnica, aluminijski prah upotrebljava se kao boja za ličenje, kao sastojina eksploziva i za aluminotermiju.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Aluminij u elementarnom stanju.

Spojevi: aluminij-oksid (Al2O3) je bezbojna, vrlo tvrda i teško taljiva kristalna tvar; u prirodi se javlja obojen od tragova drugih metala kao korund, rubin, safir, a industrijski se dobiva iz aluminijskih hidroksida. Otapanjem Al2O3 u lužinama nastaju aluminati, npr. natrij-aluminat NaAl(OH)4; prirodni aluminati su spineli, npr. MgAl2O4 (obični spinel). Sastav aluminijskih silikata (alumosilikata) često je vrlo zamršen. Iz glinenca KAlSi3O8 nastaje trošenjem glina; čista glina zove se kaolin. Industrijski najvažnija sol aluminija je sulfat Al2(SO3)2, koja služi u proizvodnji boja, u industriji papira i za pročišćavanje vode. Dvostruki sulfat kalija i aluminija je stipsa. Aluminij-acetat, dobiven otapanjem aluminij-hidroksida u octenoj kiselini, služi kao močilo u bojenju i za impregniranje u proizvodnji nepromočivih tkanina (pri impregniranju se izlučuje aluminij-hidroksid). U medicini se upotrebljava za obloge. U vodi netopljivi spojevi aluminija služe kao adsorbencije. Aluminijske legure ili slitine; smjese koje sadržavaju najmanje 50% aluminija, a ostalo su različite teške ili lake kovine, kao bakar, mangan, silicij, nikal, magnezij i dr. Aluminijske legure imaju bolja svojstva od čistog aluminija. Opća je njihova osobina mala težina uz znatnu čvrstoću, a specifične osobine pojedinih vrsta legura jesu: otpornost prema koroziji i kemijskim utjecajima, sposobnost oblikovanja i lijevanja, mogućnost povećanja čvrstoće, tvrdoće i žilavosti, sposobnost primanja velikog sjaja poliranjem i dr. Zbog male specifične težine i ostalih svojstava uvelike se primjenjuju u avijaciji, gradnji brodova, vozila, motora, u kemijskoj industriji, za ukrasne predmete i sl. Najvažnije aluminijske legure jesu duraluminij, silumin, magnalij i aluminijska bronca (legura bakra i aluminija koja se osobito primjenjuje u brodogradnji, inače izuzetnih mehaničkih karakteristika).

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 ALUMINIJ, Al

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku