Info Pomoć  

 GERMANIJ, Ge  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 32
Relativna atomska masa 72,61
Naziv na hrvatskom Germanij
Internacionalni naziv Germanium
Oksidacijska stanja 2, 4
Talište / Vrelište (K) 1210,6 / 3103
Elektronegativnost 2,01 / 4,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p2
Element je Polumetal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

GERMANIJ, Ge
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom
Germanium Germanium Germanium Germanij Germanio Germanium Germanium Germânio
Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Germanio Germanium

 

Sličan je siliciju i stoji na granici između metala i nemetala; sivobijele je boje, gustoće 5,36. U malim količinama prisutan je u mnogim mineralima, osobito u sulfidnim rudama. Dobiva se redukcijom iz oksida, najčešće kao sporedni produkt kod proizvodnje cinka iz sfalerita. Postojanje germanija predvidio je Mendeljejev na temelju svog periodnog sistema još 15 godina prije nego što je element otkrio (1886.) C. Winkler, izoliravši ga iz minerala argirodita. Germanij je tipičan poluvodič, a najvažnija mu je primjena u tehnici detektora i tranzistora. U malim količinama dodaje se nekim legurama (aluminija i magnezija) kojima povećava otpornost i čvrstoću. U spojevima, germanij je dvovalentan i četverovalentan. Germanij-oksid, GeO2, upotrebljava se kod izrade svjetlećih cijevi.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Germanij u elementarnom stanju.

 

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 GERMANIJ, Ge

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku