Info Pomoć  

 OLOVO, Pb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 82
Relativna atomska masa 207,20
Naziv na hrvatskom Olovo
Internacionalni naziv Plumbum
Oksidacijska stanja 2, 4
Talište / Vrelište (K) 600,65 / 2013
Elektronegativnost 2,33
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Metal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

OLOVO, Pb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Plumbum Plomb Lead Olovo Piombo Lood Blei Chumbo Plomo Bly

 

U elementarnom stanju sivkast, na svježim prerezima modrikasto-bijel, sjajan, mekan i mehanički slab metal relativne gustoće 11,33 - 11,36. Kovak je, lako se izvalja u vrlo tanke folije i ispreša (ekstrudira) u obliku cijevi; talište mu je nisko, 327,5°C; iz rastaljenog olova hlape i daleko ispod vrelišta (1750°C) znatne količine otrovnih olovnih para. Olovo se brzo otapa samo u nitratnoj i octenoj kiselini (koje daju topljive soli), fosfatna, kloridna i sulfatna kiselina tvore na površini olova tanak netopljiv sloj, koji ga štiti od daljnjeg nagrizanja. Olovo je otporno i prema kloru, fluoridnoj kiselini, sadri, vodovodnoj vodi, vlažnom zraku, sumpor-dioksidu, sumporovodiku i otopinama sulfata; neke organske kiseline, alkalne lužine, vapneni mort, cement i destilirana ili mekana voda polako ga nagrizaju. U Zemljinoj kori element olovo je rjeđe nego nikal ili volfram, ali se metalno olovo upotrebljavalo već 4000 PK jer se na pojedinim mjestima nalazi nagomilano u rudama iz kojih ga je lako dobiti. Vrlo često se pojavljuje u rudama zajedno s cinkom. Najvažnija je ruda olovni sjajnik, galenit, PbS. Radi dobivanja olova ruda se prži da prijeđe u oksid koji se onda reducira ugljenom. Sirovo se olovo rafinira oksidativnim taljenjem ili taljenjem s natrij-hidroksidom uz dodatak salitre. Iza željeza i cinka, olovo je najjeftiniji tehnički metal. Od njega se prave akumulatori, plaštevi i kablovi, električni osigurači, zaštitni oklopi protiv rendgenskih zraka, kemijski uređaji, crpke, cijevi, uređaji otporni protiv sumporne kiseline, alauna, korozivnih plinova i sl. Često se željezni aparati navarivanjem olovnog sloja samo iznutra zaštite (homogeno poolovljene). Od olova se prave ili se njime podstavljaju također posude za skladištenje i prijenos korozivnih kemikalija i plinova. Olovne folije i tube služe za ambalažu, olovne cijevi za vodovodne instalacije. Od olova se lijevaju i kipovi. Sačma se pravi od olova kojemu je dodano 0,2-1%, arsena, tiskarska slova od legura olova s antimonom i kositrom; olovna legura za ležajeve željezničkih vagona sadržava nešto kalcija, natrija i litija.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Olovo u elementarnom stanju.

Spojevi olova: U svojim spojevima olovo je najčešće dvovalentno, u nekima je četverovalentno, a ima i spojeva u kojima je jednovalentno. U vodi su topljivi acetat i nitrat, ostali su spojevi netopljivi i često se dobivaju taloženjem pogodnom topljivom soli iz otopine nitrata ili acetata. Oksidi olova su anhidridi baza, ali olovo-dioksid može nastupati i kao anhidrid kiseline: tehnički važan oksid Pb3O4, minij, crvena antikorozivna boja, olovo-plumbat, Pb2PbO4. Olovo(I)-oksid (PbO), olovna gleda, massicot, teški žuto-smeđi, žuti ili crveni prah slabo topljiv u vodi, topljiv u nitratnoj octenoj i vrućoj kloridnoj kiselini, dobiva se oksidacijom olova i žarenjem olovo-hidroksida i karbonata; najvažniji spoj olova, služi u proizvodnji akumulatora, za pravljenje olovnog stakla, firnisa, kitova, u keramici, u rafinaciji nafte, za dobivanje minija, sikativa. Olovo(II)-oksid (PbO2), teški smeđi, u vodi i nitratnoj kiselini netopljiv prah, jako oksidacijsko sredstvo, upotrebljava se u smjesi s crvenim fosforom za plohe na kojima se pale žigice, zatim u pirotehnici, za elektrode i dr. Olovo-hidroksid, Pb(OH)2, nastaje taloženjem otopine olovo-nitrata ili acetata kao želatinozni bijeli talog. Olovo-karbonat, PbCO3, kao mineral ceruzit, bezbojni kristali topljivi u vodi; ako se njegova vodena suspenzija kuha uz uvođenje zraka, prelazi u bazični olovo-karbonat (olovno bjelilo). Olovo-nitrat, PbNO3, bijeli kristalni prah ili veliki prozirni kristali, dobiva se otapanjem olovo(I)-oksida, olovnog bjelila ili olovnih granalija u vrućoj razrijeđenoj nitratnoj kiselini; služi u bojadisarstvu i bojadisarskom štampanju pamuka, proizvodnji firnisa, kao kemijski reagens i za dobivanje drugih spojeva olova. Olovo-sulfat (PbSO4), kao mineral anglezit, bijeli kristalni prah teško topljiv u vodi, lakše u koncentriranoj sulfatnoj kiselini i amonijačkoj otopini amonij-acetata, služi za otežavanje tekstila, za pravljenje firnisa, kao bijela boja. Olovo-acetat, olovni šećer (CH3COO)2 x Pb3 x H2O, bijeli monoklinski kristali topljivi u vodi, daju otopinu slatka okusa, služe u iste svrhe kao i nitrat. Olovo-arsenat, Pb3(AsO4)2, bijel, u vodi netopljiv prah, sredstvo protiv biljnih štetočina. Olovo-kromat je osnova kromnih boja. Olovo-stearat dodaje se gumi, služi kao sikativ za lakove i pri preradbi plastičnih masa. Tetraetil-olovo (Pb(C2H5)4) je antidetonator. Olovo-trinitrorezorcinat, smeđi eksplozivni kristali, upotrebljavaju se kao inicijalni eksploziv. Otrovanje olovom (saturnizam) može nastati kao (kronično) profesionalno oboljenje rudara, tipografa, limara, slikara i kemičara. Simptomi: upala sluznice usta, grčevi u trbuhu, zatvor stolice, bolovi u zglobovima; kasnije može nastati klijenut živaca (podlaktice, potkoljenice i moždanih), delirij, sljepoća. Liječenje: promjena zvanja, balneoterapija, kalij-jodid, BAL, kalcij.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 OLOVO, Pb

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku