Info Pomoć  

 PALADIJ, Pd  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 46
Relativna atomska masa 106,42
Naziv na hrvatskom Paladij
Internacionalni naziv Palladium
Oksidacijska stanja 0, [2], 4
Talište / Vrelište (K) 1825 / 3413
Elektronegativnost 2,2 / 4,45 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4d10
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PALADIJ, Pd
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Paladium Palladium Palladium Paladij Palladio Palladium Palladium Paládio Paladio Palladium

 

Kemijski element iz grupe lakih platinskih metala. Paladij je otkriven 1803. (W. H. Wolaston) i nazvan prema tada otkrivenom asteroidu Palasu. U elementarnom stanju bijel metal sjajniji od srebra, nešto tvrđi i žilaviji od platine, relativne gustoće 11,97. Nalazi se samorodan u obliku zrnaca u rudama platine u Brazilu, Kolumbiji, Rusiji (Ural), u Južnoafričkoj Republici; ponegdje i kao legura sa zlatom i srebrom.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Paladij u elementarnom stanju.

Čisti paladij služi kao prevlaka na zrcalima reflektora i srebrnom nakitu; od legura sa srebrom prave se sapnice za predenje umjetne svile i el. kontakti, legure sa zlatom i srebrom služe u zubarskoj protetici i za pravljenje pisaćih pera. Paladij s kisikom na tamnocrvenom žaru oksidira na oksid PdO, crn, u vodi i kiselinama netopljiv prah koji se pri jačem zagrijavanju opet raspada na metal i kisik. U koncentriranoj nitratnoj kiselini i zlatotopci paladij se otapa kao nitrat Pd(NO3)2; druge mineralne kiseline ne nagrizaju ga na običnoj temperaturi. Paladij ima sposobnost da okludira velike količine plinovitog vodika: na običnoj temperaturi do 850 puta više od svoga vlastitog volumena, a koloidna otopina paladija prima čak 3000 puta veći volumen kisika nego što ga zauzima metal. Okludirani vodik je vrlo reaktivan, lako se, npr. adira na organske spojeve; stoga je paladij dobar katalizator, osobito za hidrogeniranje.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 PALADIJ, Pd

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku