Info Pomoć  

 Početna za: NIKAL, Ni  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 28
Relativna atomska masa 58,6934
Naziv na hrvatskom Nikal
Internacionalni naziv Niccolum
Oksidacijska stanja -1, 0, 1, [2], 3, 4, 6
Talište / Vrelište (K) 1726 / 3005
Elektronegativnost 1,91 / 4,40 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d84s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Trijada željeza

NIKAL, Ni
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

IZOTOPI

Broj izotopa (uključujući nuklearne izomere): 14
Masa izotopa:
od 53 do 67

Ključni izotopi

Nuklid: 58^Ni 60^Ni 61^Ni 62^Ni 64^Ni
Atomska masa: 57,930346 59,930788 60,931057 61,928346 63,927967
Prirodna količina (%): 68,27 26,10 1,13 3,59 0,91
Nuklearni spin: 0+ 0+ 3/2- 0+ 0+
Nuklearni magnetski moment: -0,75002
Korištenje: E E E, NMR E E

 Početna za: NIKAL, Ni

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku