Info Pomoć  

 Početna za: BIZMUT, Bi  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 83
Relativna atomska masa 208,98037
Naziv na hrvatskom Bizmut
Internacionalni naziv Bismuthum
Oksidacijska stanja -3, 1, [3], 5
Talište / Vrelište (K) 544,5 / 1883+-5
Elektronegativnost 2,02 / 4,69 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p2
Element je Metal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

BIZMUT, Bi
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 544,5
Vrelište/K: 1878 - 1888
Hspajanja/kJ mol^-1: 10,48
Hisparavanja/kJ mol^-1: 179,1
Gustoća/kg m^-3: 9747 [293 K]; 10050 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m-1 K^-1: 7,87 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 21,44
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,684 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 56,74 25,52
(g) 207,1 186,2 187,005 20,786

 

  Početna za: BIZMUT, Bi  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku